VD: *1986 , 09*6868 , 0913* , 01234* , 091xxxx678 , 09*99x99   Tìm Nâng Cao
Đầu số :

Sim phong thủy

 

Phong thủy là một khái niệm khá quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường được hiểu là một phương pháp ứng dụng trong kiến trúc và xây dựng Đông Phương cổ, dựa trên phương pháp luận của thuyết Âm dương ngũ hành. Khi mua nhà, tìm văn phòng ai cũng quan tâm tới hướng và khi chọn số điện thoại nên chọn số có hợp phong thuỷ không?

 

 

Sim hợp mệnh kim :        

 

0913 07.14.86  Kim 9 0978 77.66.72  Kim 9
0913 81.2447  Kim 9 098 666.1793  Kim 8.5
094.668.1997  Kim 9 098 666.3917  Kim 8.5
0943 95.87.86  Kim 9 098 666.7157  Kim 8.5
0973 6669.85  Kim 9 0987 539.086  Kim 8.5
098 59.57.646  Kim 9 0986 651.776  Kim 8.5
0913 08.18.27  Kim 9 0986 657.356  Kim 8.5
094 39.68.776  Kim 9 0987 538.096  Kim 8.5
0945 58.79.66  Kim 9 0989 76.34.76  Kim 9
09.7890.7667  Kim 9 0974 90.1386  Kim 8.5
0972 586.796  Kim 9 0978 776.744  Kim 9
0977 86.74.74  Kim 9 0986 27.74.79  Kim 9
0978 74.64.77  Kim 9 0987 92.5676  Kim 9
0978 746.783  Kim 9 0987 923.786  Kim 9
0978 76.54.67  Kim 9 0989 714.786  Kim 9
Sim hợp mệnh mộc :        

 

0913 052.784  Mộc 9 0985 74.3003  Mộc 9
0913 800.594  Mộc 9 0985 314.203  Mộc 8.5
09.1382.1384  Mộc 9 098 442.1133  Mộc 8.5
0913 08.23.94  Mộc 9 0983 54.3300  Mộc 8.5
0913 081.764  Mộc 9 0913 8369.44  Mộc 8.5
0913 085.643  Mộc 9 0913 836.764  Mộc 8.5
09 789.18.944  Mộc 9 0913 05.8894  Mộc 8.5
097 9889.243  Mộc 9 098 6663.513  Mộc 8.5
0978 785.744  Mộc 9 0986 63.73.23  Mộc 8.5
0978 919.844  Mộc 9 0985 70.4114  Mộc 9
Sim hợp mệnh thủy :        

 

0983 99.2870  Thủy 8.5 09 7230.7830  Thủy 9
0983 58.1100  Thủy 8.5 0913 05.84.81  Thủy 9
0983 977.040  Thủy 8.5 0913 062.981  Thủy 9
0987 529.070  Thủy 8.5 0913 09.48.41  Thủy 9
0987 539.680  Thủy 8.5 0913 095.840  Thủy 9
0985 779.020  Thủy 8.5 0985 70.1441  Thủy 9
0979 498.360  Thủy 8.5 0985 74.0330  Thủy 9
Sim hợp mệnh hỏa :        

 

 

0989 880.319  Hỏa 7.5 0987 924.929  Hỏa 9
0987 145.409  Hỏa 7.5 0975 248.969  Hỏa 9
0983 695.449  Hỏa 7.5 0943 969.289  Hỏa 9
0983 69.2459  Hỏa 7.5 09 789.44.279  Hỏa 9
0983 689.129  Hỏa 7.5 0987 922.949  Hỏa 9
0982 797.249  Hỏa 7.5 097 414.8679  Hỏa 8.5
098 369.4619  Hỏa 7.5 0984 814.139  Hỏa 8.5
098 369.4529  Hỏa 7.5 0988 417.639  Hỏa 8.5
098 369.3649  Hỏa 7.5 09138 368.09  Hỏa 8.5
0976 23.08.19  Hỏa 7.5 0983 168.749  Hỏa 8.5
0976 223.189  Hỏa 7.5 098 666.5519  Hỏa 8.5
0976 189.609  Hỏa 7.5 0976 186.459  Hỏa 7.5
0942 095.189  Hỏa 7.5 0976 185.209  Hỏa 7.5
094 809.5659  Hỏa 7.5 0976 184.129  Hỏa 7.5
094 29.6.1989  Hỏa 7.5 0976 18.78.09  Hỏa 7.5
0928 386.399  Hỏa 7.5 0976 18.46.59  Hỏa 7.5
091 277.0829  Hỏa 7.5 0975 074.869  Hỏa 7.5
Sim hợp mệnh thổ :        

 

091 303.6782  Thổ 9 094 55.88.956  Thổ 9
091 308.3708  Thổ 9 094 55.888.93  Thổ 9
0913 00.8495  Thổ 9 0945 58.68.95  Thổ 9
0913 800.792  Thổ 9 0945 58.78.76  Thổ 9
0943 965.878  Thổ 9 0945 58.79.48  Thổ 9
0935 8888.73  Thổ 9 0945 586.598  Thổ 9
091 3837.062  Thổ 9 0945 586.778  Thổ 9
0935 88.87.83  Thổ 9 0945 586.787  Thổ 9
0935 888387  Thổ 9 09 7878.5465  Thổ 9
0935 888729  Thổ 9 09 789.978.02  Thổ 9
0909 358.122  Thổ 9 09 78999.602  Thổ 9
0935 8887.92  Thổ 9 09 8884.5953  Thổ 9
0913 064.538  Thổ 9 0909 328.035  Thổ 9
0913 065.348  Thổ 9 097 452.7898  Thổ 9
0913 08.22.95  Thổ 9 097 9889.405  Thổ 9
0913 081.458  Thổ 9 0977 899.442  Thổ 9
0913 081.692  Thổ 9 0978 18.68.75  Thổ 9
0913 085.742  Thổ 9 0979 623.788  Thổ 9
094 39.678.58  Thổ 9 098 515.8878  Thổ 9
094 39.678.85  Thổ 9 0985 70.0550  Thổ 9
094 39.68.758  Thổ 9 0985 70.3223  Thổ 9
094 55.88.758  Thổ 9 0985 70.5005  Thổ 9
094 55.88.785  Thổ 9 0985 74.1221  Thổ 9
0913 064.798  Thổ 8.5 0988 616.795  Thổ 9
0913 08.29.78  Thổ 8.5 0988 83.5378  Thổ 9
09 8884.5997  Thổ 8.5 0989 760.758  Thổ 9
0975 88.79.20  Thổ 8.5 0983 99.7802  Thổ 8.5
0975 888.451  Thổ 8.5 0983 1898.45  Thổ 8.5
0975 888.541  Thổ 8.5 0983 968.075  Thổ 8.5
0975 888.613  Thổ 8.5 0983 985.274  Thổ 8.5
0975 888.730  Thổ 8.5 0973 23.08.78  Thổ 8.5
0978 58.0505  Thổ 8.5 0975 824.345  Thổ 8.5
0983 50.3223  Thổ 8.5 0978 505.786  Thổ 8.5
0987 52.7890  Thổ 8.5 0983 18.04.95  Thổ 8.5
0989 355.242  Thổ 8.5 0985 779.082  Thổ 8.5
0985 755.466  Thổ 8.5 0985 758.229  Thổ 8.5